Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Batthyányi-kastély, Bicske

2008.04.23
Batthyány-(Strattmann) - Belga Bank - Brachfeld - Wolfinger - Machlup - Rosenfeld - Károlyi - Batthyány kastély
2060 Bicske, Kossuth utca 42.
GPS kordináták: x = 47.498, y = 18.627
Típus: Középület Kastély
Stílus: Barokk

A nevezetességről:

A bicskei birtokot 1642-ben szerezte meg véglegesen németújvári gróf Batthyány Ádám. Batthyány császári és királyi kamarás, királyi főasztalnok és Dunán inneni főhadvezér, a família egyik legnagyobb birtokszerzője és tekintélyének megalapozója volt. A családból 1628-ban György és Gáspár kapta a bárói címet, míg a grófi címet Ádám szerezte. A Batthyányak 1755-ben nyertek engedélyt elsőszülötti örökléssel a Strattmann név használatára, majd ugyanígy kaptak 1763-ban cseh, 1764-ben birodalmi hercegi címet. A családnak tehát mindig csak egy tagja volt herceg és a Batthyány-Strattmann név viselője. Ádám gróf halála után fia, Batthyány Kristóf királyi főpohárnok-mester, a Dunán inneni részek főkapitánya kezére került a birtok, aki elzálogosította Bicskét. 1685-ben bekövetkezett halála után fiára, Batthyány (II.) Ádámra szállt az uradalom, aki horvát bán és országbíró volt.Tőle fia, Károly-József örökölte Bicskét, aki 1755-tol (édesanyja neve után) engedélyt nyert a gróf Batthyány-Strattmann név használatára, majd a már említett hercegi címeket is elnyerte.A birtokot később öccse, Batthyány Lajos vette át, aki főpohárnok-mester, a hétszemélyes tábla elnöke, 1732-tol kancellár, majd 1751-tol haláláig, 1765-ig (az utolsó nemzeti) nádor lett. O emeltette a bicskei kastély első változatát - minden bizonnyal Giessl József tervei szerint - 1754-55-ben, mely egy huszonnégy szobás, egyemeletes, manzárdtetős épület volt. Halála után három fia volt egymás után a bicskei birtok tulajdonosa.Először Józsefé lett az uradalom, aki erdélyi püspök, kalocsai érsek, végül bíboros, hercegprímás, esztergomi érsek lett. A főpap két királyt koronázott: II. Lipótot és I. Ferencet. 1765 és 1771 között volt a bicskei birtok tulajdonosa, a kastélyban 1770-ben oratóriumos házi kápolnát építtetett. Bicskét 1771-ben átadta öccsének, Fülöp tábornoknak, aki a településnek 1773-ban mezővárosi rangot és vásártartási jogot szerzett, az uradalom számára új gazdasági épületeket emelt.1794-ben a harmadik Batthyány fiú, Tivadar (Tódor) lett az uradalom tulajdonosa, aki úttörő szerepet játszott a hazai ipar fellendítésében, birtokain vas- és rézbányát, manufaktúrákat, posztógyárat, kénsavgyárat, tűkészítő üzemet, majolikagyárat alapított és üzemeltetett. A gróf 1796 és 1799 között a kastélyt későbarokk, koraklasszicista stílusban kibővítette és átalakította, akkor nyerte el mai formáját az épület. A háromszárnyú, két emeletes, 64 helyiséggel bíró kastély keleti szárnyába a korábbi épületet is beépítették. A terveket valószínűleg Hild János pesti építész készítette. Batthyány Tivadar az átépítést nem fejezte be teljesen, s nem került sor az egész kastély berendezésére sem. A kastély angolparkjának telepítését szintén ő kezdte el, mely hazánk egyik első ilyen jellegű kertje lett. A parkban hidakat, grottát, hollandi házikót és üvegházakat emeltetett.Batthyány Tivadar 1812-ben hunyt el, ezután fiáé, Batthyány Antal grófé lett Bicske, aki családjával szinte állandóan külföldön - főleg Bécsben és Milánóban - tartózkodott. 1828-ban két fiára, Gusztávra és Kázmérra szálltak birtokai, melyet azok 1837-ben osztottak fel maguk közt, a bicskei (valamint a kisbéri, a siklósi, a hantosi és a somodori) uradalom Kázméré lett.Batthyány Kázmér a reformkor és az 1848-49-es szabadságharc egyik jelentős személyisége volt, Kossuth Lajos munkatársa, aki az ország fellendítése érdekében sokrétű elméleti és gyakorlati tevékenységet fejtett ki. O volt az első tulajdonos, aki állandó jelleggel a bicskei kastélyban lakott, melyet gazdasági, kulturális és politikai központtá tett. Batthyány mecénásként is ismert volt: az ipar, a kereskedelem, a mezőgazdaság, a közlekedés, a tudomány, a művészet és az oktatás fejlesztését egyaránt támogatta.
 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Nincs új bejegyzés.